Ókeypis útbering, keypir tú fyri yvir 500kr á nethandlinum

Trip trap

551510

Træreins

Mongd
Stk.

Grundrengøring af indendørs træ

  • Fjerner effektivt smuds- og snavs
  • Klargør overfladen til efterfølgende behandling

 Produktdetaljer

Til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v. Trærens efterlader olierede overflader uden beskyttelse, og ­efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

 

 Video

 Arbejdsbeskrivelse

1

Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 L varmt vand.

2

Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine. Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt.

3

Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

4

Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

 Teknisk data

Produktegenskaber
PH 10,5
Deklaration: Vand, tensider, komplexbinder, carbamid.
Fysisk tilstand Flydende
Massefylde 1,04
Kan opløses med Vand. Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, er blandingsforholdet 1:40 eller 1:20.
Tørretid (ved 20˚C) 8 timer inden efterfølgende behandling
Værktøj 2 gulvspande, gulvmoppe, gulvskrubber og gulvklud.
Sikkerhed ADVARSEL: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Værktøj rengøres med: Rengøres med vand og sæbe.
Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Emballage 1 og 2,5 L
MAL-kode (1993) 00-3 i koncentrat. 00-1 i brugsopløsning.
Pr. Nr. 2252317.
Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.

 Downloads

Search