Ókeypis útbering, keypir tú fyri yvir 500kr á nethandlinum

Caparol

3080004

Stucco Santina

Rokna mongd

Vel lit
Stk.

Stucco Satinato

Dispersionsbaseret spartelmasse til skabelse af matte overflader med et typisk spartlet udseende.

Anvendelsesformål

Mat dispersionsbaseret spartelmasse, der kan tones, til dekorativ udformning af vægge indendørs.

Egenskaber

  • Nem påføring
  • Karakteristisk varierende udseende
  • Intensiv farveglans
  • Effektiv og nem bearbejdningsteknik
  • AgBB-testet

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter

Farver

Hvid

Toning:
Kan tones maskinelt på ColorExpress i ca. 1300 3D- og CaparolColor-farvetoner. Farvetonet materiale skal omrøres grundigt før bearbejdning. Omrøres i hånden eller med en langsomtgående omrører.

Stucco Satinatos materialetypiske egenskaber påvirker udseendet af den udførte spartelteknik.
Den typiske changerende fremtoning afhænger af den valgte spartelmassenuance og bearbejdnings-
teknik. Mørke nuancer har erfaringsmæssigt en tydeligere changerende effekt end lysere nuancer.

Ved behandling af sammenhængende flader bør emballager med indtonet materiale blandes
indbyrdes for at undgå farveforskel.

I forbindelse med organisk pigmenterede nuancer som f.eks. rød og orange kan der indtræffe en relativ markant nuanceændring på steder, hvor der er et kraftigt indfald af dagslys.

Glansgrad

Helmat

Opbevaring

Opbevares køligt, men frostfrit.

Tekniske data

Specifikationer i henhold til DIN EN 13 300
Alt afhængigt af hvilken nuance, der vælges, kan der forekomme afvigelser med hensyn til egenskaberne.

Skurefast, Klasse 2, svarende til skurebestandig i henhold til DIN 53778.

Densitet

Ca. 1.25 g/ml

Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse sdH2O

Ca. 0.12 m

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Egnede underlag

Udmærket på overflader, der tidligere har været malet, samt på overflader af beton, sandspartel, gipsplader m.m. 

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt.

Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerrens.

Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra. Ubehandlede underlag, vægge af gipsplader og alle væg- og loftflader, som er særligt udsatte for sollys, bør bredspartles til en jævn og fin overflade, klasse Q4. Efter tørring mellemslibes spartlingen med maks. kornstørrelse P200 til 240. For at egalisere sugeevnen og binde støv grundes derefter med CapaSol LF.

Underlag, der allerede i det store hele svarer til kvalitetstrin Q4, kan males med Supertäck 5, anvend en rulle med fin luv, som giver en jævn overflade. Hvis der anvendes en rulle med en grov luv kan underlagsstrukturen blive ved med at være synlig efter anden spartling med Stucco Satinato, hvilket må udbedres med en ekstra spartling.

Påføring

Før påføring skal Stucco Satinato omrøres grundigt for at undgå kant- og bundsætninger, der ikke er omrørte. Dette kan gøres med en omrøringspind eller en langsomtgående omrører. Der må ikke anvendes omrører med skarpe kanter! Omrystning efter omblandingen er ikke tilstrækkeligt.

For at udføre sparklingsteknikken påføres Stucco Satinato tyndt og i åben pletspartling og stryges altid ud til "0".

Når Stucco Satinato er let tørret, lukkes de åbne steder i pletspartlingen Anden spartling gennemføres med samme fremgangsmåde som første lag. Gennem variation i arbejdsteknikken kan overfladens udseende formgives individuelt.

Bemærk: Spartelgrater skal altid fjernes under bearbejdningen. Tag kun så meget materiale på spartlen, som kan håndteres i tørrefasen. Undgå at lade materialet tørre ud på spartlen.

Dækkeevne

Ca. 80 – 100 ml/m2 pr. arbejdsgang.
Udfør et prøveareal for at fastlægge den nøjagtige mængde materiale, der kræves pr. lag.

Betingelser for påføring

Laveste temperatur for applikation og tørring:

+8 °C for produkt, omgivende luft og underlag.

Tørring/tørretid

Ved + 20 °C og 65 % relativ fugtighed er produktet overfladetørt efter 30 – 60 minutter. Gennemtør efter 1 – 2 dage. Lavere temperaturer og højere relativ fugtighed forlænger tørretiden.

Værktøjer

Det anbefales at anvende en rustfri spartel (dobbeltbladet fjederspartel) for at påføre Stucco Satinato sparsomt og rationelt. Spartlen skal inden anvendelse slibes til med vandslibepapir (korn 400 – 600), hvorefter kanterne afrundes lidt.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand umiddelbart efter anvendelse.

Bemærk

Rengøringstip:
Udfør forberedende rengøringsforsøg på et prøveareal. Rengøring skal altid foretages med stor skånsomhed. Det kan ikke undgås, at der opstår blanke områder efter rengøringsforsøg.

Der kan forekomme blanke flader på Stucco Satinatos overflade ved mekanisk påvirkning.

De mørke nuancers følsomhed kan mindskes betydeligt, og Stucco Satinato-overfladen kan gøres meget mere rengøringsvenlig ved at påføre et lag af Capadecor Deco Lasur Mat. NB Udfør først et prøveareal, da der kan forekomme en vis ændring i overfladens glans og farve.

Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)

Opbevares utilgængeligt for børn. Anvend støvfiler P” ved slibearbejde. Sørg for god ventilation under bearbejdning og tørring. Undlad at spise, drikke og ryge under bearbejdningen af produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med øjne eller huden, skal stedet straks skylles grundigt med vand. Lad ikke produktet havne i afløb, vandløb eller på marker.

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.

Bortskaffelse

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand. Flydende spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

 

 

Sikkerhedsdatablad